2025
Nonathlon Profile ( prtyfly 2019 )

prtyfly

Bartosz Du?ski

Male  27

I didn't enter any comments yet...


Total500m1k2k5k6k10k3060HMM+
7959868848834834840882882897917891100
1:27.73:18.86:54.218:50.522:40.037:25.68079158321:20:00.02:50:00.0
View  Scores